Normativa Covid-19


ESPECIFICACIONS PER AL CURS 2020/21


Segons les noves normatives esdevingudes de la situació excepcional per la Covid-19, el funcionament de les classes regulars de teatre a La Caserna es veuran afectades.

Abans i després d’entrar a classe
·         Ús de la mascareta al vestíbul de l’escola.
·         Presa de la temperatura abans i després de la classe.
·         Neteja de les mans amb gel desinfectant o aigua i sabó.
·         Neteja dels materials utilitzats a les classes.
·         Airejat de l’aula abans i després de les classes

Durant les classes
·         Màxim de 6 alumnes per grup (grups estables).
·         Metodologia de les classes adaptades al distanciament social. En cas d’activitats on no es pugui mantenir la distància, s’utilitzaran les mascaretes.
.         Ús preferent de la pantalla de protecció facial durant les classes
·         Rentat de mans durant la classe sempre que sigui necessari.

A més a més...
·         Realització de les activitats programades al llarg del curs dins o fora de l’escola, sempre que aquestes es pugui fer amb seguretat.
·         Per activitats més nombroses o amb públic, ens traslladarem a espais més amplis.
·         En cas de tancament dels espais per confinament, les classes seguiran realitzant-se de forma virtual.

L’escola de teatre seguirà fidel als seus objectius on el teatre no té límits ni limitacions. La Caserna es caracteritza pel treball en equip, amb grups reduïts per tal de treballar al màxim les capacitats de cada alumne. Som una petita gran família.